Thứ Năm, 30/11/2023 2:00:05 Chiều
BỘC BỐ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH !

Khái quát chung về điều kiện tự nhiên huyện Pác Nặm

Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ. Theo đó, huyện Pác Nặm được thành...